Kadeřník, kód oboru: 69-51-H/01

           SOU služeb

 ředitelka školy: Ing. Bc. Jana Křížová  

     info@sousluzeb.cz

     ústředna:    284 080 401
     sekretariát: 284 824 445

    
     Novovysočanská 5

     Praha 9
     190 00

      

                                       

 

O OBORU

Obor vzdělávání: 69-51-H/01  Kadeřník
Zřizovatel: Magistrát hl. města Prahy

Délka a forma vzdělávání:  3 roky, denní forma studia, bezplatné vzdělávání

Učební obor je určen:  pro dívky a  chlapce

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Stručný popis oboru: Holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, vlasová kosmetika, péče o ruce a pleť. Používání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků, vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na vlasy a pleť. Obsluha a údržba zařízení pro mytí, úpravu a vysoušení vlasů, údržba nářadí a pomůcek. 

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení
o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Důležité upozornění: V oboru Kadeřník je požadován souhlas s úpravou vlastních vlasů za účelem nácviku. Nutné je též zajištění dámských i pánských modelů ke zkouškám a soutěžím. 

Možnosti dalšího vzdělávání: Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí na dvouleté nástavbové studium na našem SOU ( studijní obor Podnikání 64-41-L/524 ), které je zakončeno maturitní zkouškou.

 školní vzdělávací program