Kadeřník, kód oboru: 69-51-H/01

      

Pomáháme seniorům

Žákyně třídy1.C  kadeřnického oboru pomáhají seniorum v Gerocentru „Slunné stáří“. Pod vedením vedoucí učitelky OV Zuzany Koukalové a učitelky OV Dany Rotterové splnily pro žáky 1. ročníku poněkud náročný úkol. V improvizovaném prostoru jídelny zřídily malý kadeřnický salón a nabídly zájemcům z řad seniorů stříhání s konečnou úpravu vlasů. Senioři ocenili individuální přístup, empatii, profesionalitu a skvělou úroveň chování našich žákyň, jak potvrzuje děkovný dopis, který vedení školy obdrželo od Bc. Terezy Hojdysové, pečovatelky a sociální pracovnice Geroncentra. Vzhledem k velmi dobrému ohlasu, s jakým se tato akce setkala, navázala škola a centrum péče o seniory spolupráci, návštěvy našich kadeřnic u seniorů se staly pravidelnými.

pomáháme kubíčkovi fuňkovi

Sbíráme víčka z PET lahví pro Kubíčka. Kubíčkovi rodiče nemají dostatek prostředků, aby mu mohli zakoupit větší sedací zařízení, ale za každý kilogram sebraných víček z PET lahví dostanou částku 7Kč. Ve škole jsme tedy umístili sběrná místa, paní učitelka Olga Košťáková je každý den předává organizátorce sběru. Děkovný dopis Kubíčkovy maminky najdete zde.